Kosten ‘Koele Bikkels’

Kosten faalangsttraining “Koele Bikkels”.

  • Training Koele Bikkels: de kosten bedragen per persoon €210,- (excl. btw)voor de gehele training. ( Let op! Ander tarief bij individuele training).
  • Bij elke training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief (75% korting). Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, neem dan contact met mij op.
  • De training  wordt gegeven in een groep van 4-8 kinderen.
  • Voor de start van de training vindt er een intakegesprek met de ouders plaats. Het traject bevat een evaluatiemoment aan het eind van de training.
  • Je kind ontvangt de uitgebreide werkmap “Koele Bikkels” vol met informatie, uitleg en werkbladen, inclusief informatie per bijeenkomst voor ouders.
  • Na iedere bijeenkomst wordt er huiswerk meegegeven. Dit huiswerk is bijvoorbeeld een vaardigheid oefenen. Ouders ontvangen na iedere bijeenkomst een ouderbrief met een samenvatting van de bijeenkomst en tips om hun kind thuis te ondersteunen.

N.B     Ik geef me op voor de bovengenoemde training. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen. De oefeningen zijn niet vrijblijvend.